En infrastruktur för alla

En kommun måste behandla alla sina invånare lika. Det fokus på biltrafiken som Solna har haft under årtionden gynnar däremot bara vissa. De som gynnas är dessutom jämförelsevis få till antalet och nästan bara män. En färsk rapport från Stockholm visar att personbilen står för hela 75 procent av innerstadstrafiken och att två tredjedelar av[…]