Har vi ett Solna som vill eftersträva målen i Agenda 2030?

På måndag 18/12 kommer Kommunfullmäktige att rösta kring det kommande naturreservatets gränser för Råstasjön. Vad vi fångat upp råder det ett dödläge i mandaten mellan Alliansen och Oppositionen. Detta innebär att BEP, som inte bestämt sig, hamnar i en vågmästarroll. Som lokalt parti har vi liten inverkan på de globala diskussionerna, men vi ansluter helt[…]