Vad vet vi om luften i Solna?

Solna har väldigt mycket trafik i och omkring kommunen under rusningstid för- och eftermiddagar. Hur påverkar detta invånarnas luft och miljö? Håller sig luftkvalitén inom anvisade gränsvärden? I kommunstyrelsen har man efter många års påtryckning äntligen beslutat att mäta detta genom att sätta upp en mätstation. Beslutet togs under hösten 2017 och 2019 kommer den[…]

Visste Du att….?

…. kommunstyrelsen i Solna i oktober 2015 beslutade om finansiering av dynamiska trafikskyltar till P-platserna i Arenastaden. Oppositionen ville att det skulle fram mer information om skyltarna, men det röstades ner. Är det någon som sett dessa skyltar, som skulle placeras: – Korsningen Enköpingsvägen-Sjövägen – Korsningen Enköpingsvägen- Kolonnvägen – Korsningen Frösundaleden-Kolonnvägen – Cirkulationsplats mellan Frösundaleden-Råsundavägen-Dalvägen[…]

Solnapartiet anser att Tallbackaskolan bör rustas upp, inte rivas!

På måndag 19/2 skall det upp ett inriktningsbeslut kring nya skola i Huvudsta i Kommunstyrelsen. Alliansen kommer lägga ett förslag där en ny modern skola byggs på tomt som inte är ändamålsenlig. I en insändare till lokalpressen ställer sig Solnapartiet starkt frågande till detta och med vilka bevekelsegrunder man egentligen driver frågan: Insändare i Vi[…]

Visste Du att…..?

…. Solna har mer än dubbelt så många arbetsplatser i kommunen än arbetsföra invånare och att hela 76.000 människor åker in till Solna för att arbeta varje dag. Detta faktum skapar i sig väldigt mycket biltrafik, som bygger på den redan dåliga luften som vi har genom E4:an och all genomfartstrafik. Alliansen i Solna fortsätter[…]

 Ska verkligen Dalvägen breddas?

  Ja, om Alliansen får bestämma kommer det bli så. Det var förhållandevis många som hade slutit upp kring Vasalundsparks-uppropet denna fina vintersöndag i januari, påkallat av Naturskyddsföreningen och nätverket Rädda Råstasjön. Temat var varför det är olämpligt att bredda Dalvägen till förmån för hårdgjorda ytor som inte fyller ett egentligt syfte. Vi i Solnapartiet[…]

Vi vill inte ta bort fler grönytor i onödan! Vasalundsparken fyller en viktig funktion.

Vasalundsparken är ett omtyckt och välanvänt grön- och rekreationsområde mellan Råsundavägen och Dalvägen, intill Råstasjön. Den direkta närheten till Råstasjöns rika ekosystem gör att parkens naturmark och bestånd av äldre ekar utgör en värdefull del av den gröna kilen, som blir allt viktigare i och med att Solna exploateras i snabb takt. Vasalundsparken är dessutom[…]

Solnapartiet ett av 32 lokala partier i Stockholms län inför valet 2018

DN har i en artikelserie valt att känna det politiska etablissemanget i Stockholm på pulsen. I STHLM´s-delen av lördagsutgåvan (30:e december) får vi mycket utrymme. Två av våra företrädare (Lars-Ove Löd och Andreas Arenander) ger här en bild av vår målsättning och vad de boende i Solna kan förvänta sig av oss som parti. I[…]

Solnapartiet agerar när Solnas styre inte bryr sig!

Vad vill egentligen de styrande med Råstasjöns naturreservat? I kölvattnet av den minst sagt turbulenta och något oväntade vändningen i kommunfullmäktige, där BEP´s politiske vilde gick alliansens intressen tillmötes, ser vi nu det verkliga engagemanget från både de styrande politikerna och förvaltningens representanter som har ansvar för den dagliga driften av området. Tekniska nämndens ordförande[…]

Har vi ett Solna som vill eftersträva målen i Agenda 2030?

På måndag 18/12 kommer Kommunfullmäktige att rösta kring det kommande naturreservatets gränser för Råstasjön. Vad vi fångat upp råder det ett dödläge i mandaten mellan Alliansen och Oppositionen. Detta innebär att BEP, som inte bestämt sig, hamnar i en vågmästarroll. Som lokalt parti har vi liten inverkan på de globala diskussionerna, men vi ansluter helt[…]