Lokala partier vinner mark i Stockholm

I Stockholm såväl som i övriga landet vinner lokala partier mark. Förankrade i de lokala problemställningarna och utan låsningar till centrala partiprogram kan de lokala partierna driva frågor som verkligen betyder något för kommunens invånare. Solnapartiets Lars-Ove Löf intervjuades i följande artikel om varför vi uppstod och vad vi ett lokalt parti kan bidra med:[…]

Alliansen saknar trovärdighet

Solnapartiet anser att alliansen gjort sitt. Det är dags för en politik som gynnar solnaborna. Den borgerliga allians som styrt Solna i 20 år vill nu inför valet verka såväl miljövänlig som stridbar i skolfrågan. När det gäller miljön talar man om ”bevarandet av grönområden”. Betänk då att det var Pehr Granfalks allians som ville[…]

Vad vet vi om luften i Solna?

Solna har väldigt mycket trafik i och omkring kommunen under rusningstid för- och eftermiddagar. Hur påverkar detta invånarnas luft och miljö? Håller sig luftkvalitén inom anvisade gränsvärden? I kommunstyrelsen har man efter många års påtryckning äntligen beslutat att mäta detta genom att sätta upp en mätstation. Beslutet togs under hösten 2017 och 2019 kommer den[…]