Alliansen saknar trovärdighet

Solnapartiet anser att alliansen gjort sitt. Det är dags för en politik som gynnar solnaborna. Den borgerliga allians som styrt Solna i 20 år vill nu inför valet verka såväl miljövänlig som stridbar i skolfrågan. När det gäller miljön talar man om ”bevarandet av grönområden”. Betänk då att det var Pehr Granfalks allians som ville[…]

Vad vet vi om luften i Solna?

Solna har väldigt mycket trafik i och omkring kommunen under rusningstid för- och eftermiddagar. Hur påverkar detta invånarnas luft och miljö? Håller sig luftkvalitén inom anvisade gränsvärden? I kommunstyrelsen har man efter många års påtryckning äntligen beslutat att mäta detta genom att sätta upp en mätstation. Beslutet togs under hösten 2017 och 2019 kommer den[…]

Visste Du att….?

…. kommunstyrelsen i Solna i oktober 2015 beslutade om finansiering av dynamiska trafikskyltar till P-platserna i Arenastaden. Oppositionen ville att det skulle fram mer information om skyltarna, men det röstades ner. Är det någon som sett dessa skyltar, som skulle placeras: – Korsningen Enköpingsvägen-Sjövägen – Korsningen Enköpingsvägen- Kolonnvägen – Korsningen Frösundaleden-Kolonnvägen – Cirkulationsplats mellan Frösundaleden-Råsundavägen-Dalvägen[…]

Solnapartiet anser att Tallbackaskolan bör rustas upp, inte rivas!

På måndag 19/2 skall det upp ett inriktningsbeslut kring nya skola i Huvudsta i Kommunstyrelsen. Alliansen kommer lägga ett förslag där en ny modern skola byggs på tomt som inte är ändamålsenlig. I en insändare till lokalpressen ställer sig Solnapartiet starkt frågande till detta och med vilka bevekelsegrunder man egentligen driver frågan: Insändare i Vi[…]