Miljö & Hälsa

photo-1429979787503-f2d7d20550c8

Solnas få natur- och grönområden måste få vara kvar och utvecklas. Våra strandnära områden ska vara tillgängliga för alla. I alla Solnas stadsdelar behövs skötselplaner för parkytor och naturvårdsinsatser som inkluderar nyplantering av träd, buskar och blommor. Solna måste säkra möjligheterna till rika och spännande djur- och naturupplevelser för alla invånare. För att minska skadliga partiklar i Solnas utomhusluft behöver regelbundna mätningar utföras och åtföljas av åtgärder för att förbättra luften. Insatser måste genomföras för att förbättra dagvattenhanteringen och öka vattenkvaliteten i Brunnsviken och Ulvsundasjön. För att främja folkhälsan är det viktigt att alla Solnas invånare enkelt kan nå grönområden för rekreation.

Tankar och idéer vi har kring förbättringsområden:
– Inrätta ett Naturreservat för området Råstasjön-Lötsjön
Läs bloggen om Liberalernas valfläsk.

 

4 thoughts on “Miljö & Hälsa

 • Ni skriver att Solna har få natur- och grönområden, är det för att en stor del av dem utgörs av ett område; nationalstadsparken? Solna är ju en grön stad där ungefär en tredjedel av den totala ytan består av park och natur. Varje solnabo har cirka 110 m2 park och natur per person att tillgå. Hur ställer ni er till att förtäta bebyggelsen där folk bor så att det blir mer stadskänsla i större delar av Solna än vad som är fallet idag?

  • Hej Salomon
   Det stämmer att Solna har många kvadratmeter grönyta per person. Tyvärr är ju merparten av det nationalstadsparken samt ytterligare några stora områden. Vi ser gärna att åtkomsten till gröna stråk förbättras ytterligare för de boende i Solna.
   Vad gäller byggandet så sker det idag lite ad hoc-mässigt och vi vill se en strukturerad förtätning där vi uppnår mer av småstadskänsla. Gång och cykeltrafik skall få mer utrymme, så att de kan färdas säkert

 • Det framstår som 100% klart att – bland andra ytor – Vasalundsparken ska bebyggas med många bostadshus. Bra i princip, men helt förkastligt på den platsen. Det tycks också vara så att man tänker bygga bostäder på norra sidan av Dalvägen där de äldre företagsfastigheterna står idag. Kan tänkas vara okay. I sammanhanget vill jag också säga att den Gula T-banans slutstation under Vasalundsparken är totalt onödig att bygga. Citybanan kommer att fylla behovet mer än väl – från samma plats – nämligen Odenplan.
  Däremot har politikerna redan bestämt att det ska byggas 4.500 bostäder i anslutning till nämnda T-bana. Fullständigt horribelt på denna plats. Däremot är det okay på södra sidan om Hagalund.

 • Jag anser att det inte ska byggas ett enda hus ytterligare med en enda arbetsplats i Solna. Däremot kan man gärna bygga ett begränsat antal bostadshus, t ex i arbetsplatsområdet söder om Hagalund, eller på norra sidan av Dalvägen, där det idag står några halvgamla kontorshus.
  Att göra om Solnavägen till en smal korridor omgiven av två ”kinesiska murar” med en höjd av i värsta fall 15 våningar är totalt förkastligt. Det är redan beslutat, men måste enligt min mening stoppas. Möjligen kan man tänka sig ett eller ett par två- eller trevåningshus på någon plats utmed vägen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *