Boende & Trafik

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DEN OMODERNA ”SOLNAMODELLEN”!

Solna har länge satsat på att bygga kontor och butiker i stället för att bygga bostäder. Att prioritera företagen är en central ingrediens i den så kallade ”Solnamodellen”. Det man säger sig vilja uppnå med Solnamodellen är att fler Solnabor ska få jobb. Men det är feltänkt. Att bygga kontor skapar inte jobb åt Solnabor.

Solnamodellen tar egentligen sin utgångspunkt i den så kallade ABC-staden. ABC står för arbete, bostad och centrum och var en stadsplaneringsidé som lanserades under 1940- och 1950-talen, och som innebär att människor ska kunna bo, arbeta och ha tillgång till butiker och samhällsservice i samma lokalområde. Solnamodellen är också besläktad med det gamla industrisamhället eller bruksorten där det många gånger var givet för de som växte upp var på orten de skulle arbeta som vuxna. I bruksorten fanns det ofta ett eller några företag som kunde ombesörja de flesta ortsbornas behov av arbete.

Men mycket har förändrats sedan ABC-stadens och bruksortens tid. Den gamla tidens logik att människor ska kunna arbeta i närheten av där de bor gäller inte längre. I dag har vi en arbetsmarknad som ställer höga krav på specialisering. Moderna företag vill också ha välutbildade medarbetare som kan ta tag i arbetsuppgifterna utan långa internutbildningar och introduktionstider. Det gör det svårt för arbetsgivare att rekrytera sina medarbetare i närområdet. Med den stora bristen på bostäder i Solna är det också svårt för den som får ett arbete i Solna att kunna bosätta sig här.

Solna har redan i dag överlägset störst obalans i hela Stockholms län när det gäller antal arbetsplatser i förhållande till arbetstagare. I Solna finns nästan dubbelt så många arbetsplatser som boende arbetstagare.

Solnamodellen får flera allvarliga konsekvenser för Solnaborna. Den medför trängsel på gator och torg, stora mängder biltrafik och andra transporter, brist på parkeringsplatser för boende och en otrygg stad utanför kontorstider. Den är också mycket oekonomisk eftersom det bara är boende som betalar kommunalskatt. En stad som mest består av kontor blir alltså en död stad med knappa resurser.

Tankar och idéer vi har kring förbättringsområden:
– En infrastruktur för alla
– Solna behöver bostäder, inte fler kontor
– Tystare och mer Trivsamma städer

2 thoughts on “Boende & Trafik

  • Avslutningen i texten om ABC-staden, visar exakt vad som hände med Stockholm när den exporterades som värst. Skatteunderlaget minskade när bostäder och bostadsområden innanför tullarna kontoriserades. Detta bromsade upp den panikartade kontoriseringen. Nu gör man med hög takt om samma misstag i Solna. Ledarna vill att det ska se ut som i stora delar Norrmalm, fast med en eller två gånger högre hus. Har länge reflekterat över att flertalet av de anställda i Arenastaden inte kommer att betala kommunalskatt i Solna. Har utsikt över eländet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *