En infrastruktur för alla

En kommun måste behandla alla sina invånare lika. Det fokus på biltrafiken som Solna har haft under årtionden gynnar däremot bara vissa. De som gynnas är dessutom jämförelsevis få till antalet och nästan bara män. En färsk rapport från Stockholm visar att personbilen står för hela 75 procent av innerstadstrafiken och att två tredjedelar av[…]

Solna behöver bostäder, inte fler kontor

En tydlig trend är att jobben centraliseras i Stockholmsregionen. Solna är den kommun som toppar listan när det gäller tillskott av nya arbetsplatser. Arbetsplatsöverskottet, dvs. hur stor andel fler arbetstillfällen det finns jämfört med arbetstagare, är i Solna hela 95 procent. Det är långt fler än tvåan Stockholm som har ett överskott på 35 procent[…]