Solna behöver bostäder, inte fler kontor

En tydlig trend är att jobben centraliseras i Stockholmsregionen. Solna är den kommun som toppar listan när det gäller tillskott av nya arbetsplatser. Arbetsplatsöverskottet, dvs. hur stor andel fler arbetstillfällen det finns jämfört med arbetstagare, är i Solna hela 95 procent. Det är långt fler än tvåan Stockholm som har ett överskott på 35 procent (Stockholms läns landsting, opublicerad rapport, se http://www.dn.se/sthlm/citytrenden-okar-risk-for-langre-arbetsresor/).

Anledningen till Solnas enorma arbetsplatsöverskott är att alliansstyret i Solna under lång tid har prioriterat att bygga kontor och affärslokaler i stället för att bygga bostäder. Effekten av den politiken är trängsel på gator och torg, en kolossal ökning av biltrafik, brist på parkeringsplatser för boende samt en ful stadsmiljö. När kontorsområdena blir för många blir också staden otrygg kvälls- och nattetid.