En infrastruktur för alla

En kommun måste behandla alla sina invånare lika. Det fokus på biltrafiken som Solna har haft under årtionden gynnar däremot bara vissa. De som gynnas är dessutom jämförelsevis få till antalet och nästan bara män. En färsk rapport från Stockholm visar att personbilen står för hela 75 procent av innerstadstrafiken och att två tredjedelar av de som kör bilarna är män (Vem kör i Stockholms innerstad på vardagar?, Stockholms stad, april 2016). Ett omslag mot gång- , cykel- och kollektivtrafik är rätt politik för en inkluderande, rättvis och jämställd stad.