Hur länge skall valfläsk fortsätta att accepteras?

Liberalerna (fd. Folkpartiet) skickade i dagarna ut ett flygblad i delar av Solna. Det är lite oklart till vilka boende de riktar sig då områden som tex Järvastaden inte fick denna broschyr. På förstasidan kunde vi läsa att Liberalerna vill ”driva på” ett Naturreservat för det sammanhängande området Råstasjön- Lötsjön samt i samband med detta även stänga av Sjövägen.

Tyvärr har detta nästan ordagrant uttryckts av samma parti tidigare. 12 feb. 2013 skrev representanter för Liberalerna (då FP) i Solna och Sundbyberg (Ekegren, Damström, Storåkers samt Lönnqvist): -”Inrätta ett naturreservat vid Råstasjön och Lötsjön”
Länk till FP´s blogg.

Bara ett drygt år senare röstade samtliga medlemmar i L för den byggplan som kunde ödelagt Råstasjöns östra delar nära Arenastaden och Järnvägshallarna. Hade det inte varit för nätverket Rädda Råstasjön hade aldrig denna byggplan rivits upp av Miljööverdomstolen.
Till detta kan tilläggas att även det tidigare beslutet att stänga av Sjövägen till förmån för omgivande natur revs upp i Tekniska nämnden 2015, där L, M, C och KD gjorde en ko-vändning i sin uppfattning.

Skall det politiska etablissemanget fortsätta ha en trovärdighet hos sina väljare måste ord och handling följas åt!
Solnapartiet kommer verka för att Naturreservatet blir en realitet och att detta inte stannar av i det tungrodda maskineriet som Förvaltningen representerar!