Vi behöver tystare och mer trivsamma städer!

I takt med att storstädernas inflyttning ökar och trycket på bostäder bara blir större sker en naturlig förtätning av befintlig bebyggelse. Vi måste tillvarata de markytor som finns på ett bra och ekonomiskt sätt. Detta är väldigt uppenbart i Solna. Solna är en av de bygg-intensivaste kommunerna i Sverige.
Vi i Solnapartiet ser dock att det finns stora brister i hur planläggningen av denna nödvändiga förtätning sker. Väldigt ofta sker det på bekostnad av de boendes närmiljö, där kontor, affärslokaler och biltrafik får ta alldeles för mycket plats utan att man tänker på de långsiktiga konsekvenserna.

Arenastaden har inte bara blivit en smältdegel för storföretagens inflyttning i nya fräscha lokaler. KTH tex. har i sin utbildning av nya arkitekter använt Arenastaden som ett skräckexempel på hur man INTE skall gå till väga för att hitta ett symbios mellan byggnader, människa och omgivning.
Boverket har i en film beskrivit hur forskningen idag ser på ljudmiljö och livskvalitet samt vad man kan göra om stadsarkitekterna redan från början involverar nya synsätt på den förtätade stadsbilden:
Länk till Boverkets Youtube-film.