Har vi ett Solna som vill eftersträva målen i Agenda 2030?

På måndag 18/12 kommer Kommunfullmäktige att rösta kring det kommande naturreservatets gränser för Råstasjön. Vad vi fångat upp råder det ett dödläge i mandaten mellan Alliansen och Oppositionen. Detta innebär att BEP, som inte bestämt sig, hamnar i en vågmästarroll.

Som lokalt parti har vi liten inverkan på de globala diskussionerna, men vi ansluter helt i vår syn till direktiven i Agenda 2030.

Detta stipulerar inom 17 målområden den strävan som alla nationer skall medverka till för en global hållbar utveckling.
I mål 15 pekar regeringen tydligt på att alla kommuner skall verka för biologisk mångfald. Att i detta läge rösta för något annat än de utökade reservatgränserna som oppositionen för fram, vore att gå emot detta direktiv. Speciellt som oberoende instanser i sina inventeringar pekat ut det unika i denna närmiljö!: