Ska verkligen Dalvägen breddas?

 

Andreas Arenander – Solnapartiet

Ja, om Alliansen får bestämma kommer det bli så.
Det var förhållandevis många som hade slutit upp kring Vasalundsparks-uppropet denna fina vintersöndag i januari, påkallat av Naturskyddsföreningen och nätverket Rädda Råstasjön.

Temat var varför det är olämpligt att bredda Dalvägen till förmån för hårdgjorda ytor som inte fyller ett egentligt syfte. Vi i Solnapartiet ställer oss bakom detta. Vi ser inte att Solna bör inkräkta ytterligare på de få grönytor som finns runt Arenastaden. Företag, infrastruktur, kommande T-banestation och asfalt har fått tillräckligt med plats på en yta som används såväl av de arbetande i Arenastaden som av de boende i området.
Vi tror istället att hela området vinner mer på att använda befintliga vägytor till nödvändiga gång- och cykelbanor för att slussa folk till och från Friends Arena, Mall of Scandinavia och alla företag. Bilar kan med fördel ledas in till de 10 000 parkeringsplatser som finns i Arenastaden och som är mer ändamålsenliga.

För att exploatera parken behövs en förändring i den liggande detaljplanen. Vi tror inte att Alliansen vågar gå till beslut i den frågan innan valet 2018, men är helt övertygade om att en röst på alliansen också kommer innebära att parken i dess nuvarande utformning är ett minne blott.

Bernhard Huber – MP, Linda Bell – Naturskyddsföreningen, Anne Utter – Liberalerna

#solnapartiet #nyttsolna