Visste Du att….?

…. kommunstyrelsen i Solna i oktober 2015 beslutade om finansiering av dynamiska trafikskyltar till P-platserna i Arenastaden. Oppositionen ville att det skulle fram mer information om skyltarna, men det röstades ner. Är det någon som sett dessa skyltar, som skulle placeras: – Korsningen Enköpingsvägen-Sjövägen – Korsningen Enköpingsvägen- Kolonnvägen – Korsningen Frösundaleden-Kolonnvägen – Cirkulationsplats mellan Frösundaleden-Råsundavägen-Dalvägen[…]