Visste Du att….?

…. kommunstyrelsen i Solna i oktober 2015 beslutade om finansiering av dynamiska trafikskyltar till P-platserna i Arenastaden. Oppositionen ville att det skulle fram mer information om skyltarna, men det röstades ner. Är det någon som sett dessa skyltar, som skulle placeras:
– Korsningen Enköpingsvägen-Sjövägen
– Korsningen Enköpingsvägen- Kolonnvägen
– Korsningen Frösundaleden-Kolonnvägen
– Cirkulationsplats mellan Frösundaleden-Råsundavägen-Dalvägen

Skyltarna har inte satts upp, men P-bolaget i Arenastaden har fakturerat Solna 1 miljon för skyltarna, för två år sedan!
Solnapartiet undrar hur detta kan vara möjligt?