Vad vet vi om luften i Solna?

Solna har väldigt mycket trafik i och omkring kommunen under rusningstid för- och eftermiddagar. Hur påverkar detta invånarnas luft och miljö? Håller sig luftkvalitén inom anvisade gränsvärden?
I kommunstyrelsen har man efter många års påtryckning äntligen beslutat att mäta detta genom att sätta upp en mätstation. Beslutet togs under hösten 2017 och 2019 kommer den upp (1 st.) Ganska lång ledtid, men upp skall den.

Var placeras den då? På stråket i Råsunda. Kanske ett av de sämre ställena, även om Råsundavägen också har förhållandevis mycket trafik för att vara en gata mitt inne i bostadsområdet.

Vi i Solnapartiet tycker att vi bör mäta på fler ställen. Allt för att skapa ett bättre underlag för att verkligen förstå vilka åtgärder som är lämpliga för att närmiljön skall kunna säkras långsiktigt!

I följande film berättar Andreas mer: