Alliansen saknar trovärdighet

Solnapartiet anser att alliansen gjort sitt. Det är dags för en politik som gynnar solnaborna.

Den borgerliga allians som styrt Solna i 20 år vill nu inför valet verka såväl miljövänlig som stridbar i skolfrågan.
När det gäller miljön talar man om ”bevarandet av grönområden”. Betänk då att det var Pehr Granfalks allians som ville bygga 1800 lägenheter vid Råstasjön norra sida.Efter protester krympte man byggplanerna till ”bara” 700. Om inte engagerade Solnabor i nätverket Rädda Råstasjön hade kämpat emot skulle ärendet aldrig nått Mark- och miljööverdomstolen. Den sa Nej till byggplanerna.
Nu vill samma allians ge sig på Vasalundsparken. Det enda lilla grönområdet mellan Råsundavägen och Arenastaden. Vid samrådsmötet sa byggnadsnämndens ordförande Svenonius att parken kunde bli ”naggad i kanten”. Byggplanen visar emellertid att Dalvägen breddas till över 21 meter och att minst tio vackra och nödvändiga gamla ekar riskerades sågas ner. Såhär ser ”bevarande av grönområden” ut i verkligheten.

Vidare påstår alltså Alliansen att de satsar på skolan. Solnas skolor behöver verkligen tillskjutas resurser. Men Granfalk och hans allians tillför inte ens pengar som täcker kostnadsökningar som tex. löneökningar.
Det är denna snålhet mot barn och skola som gett sjunkande skolresultat och skolbyggnader som förfaller. Tallbackakolan är 60 år och nu för gammal för att rusta, heter det. Tur att andra fastighetsägare inte resonerar på samma sätt!
Vi har tack och lov kvar slottet på Solparksvägen och de vackra gamla husen i centrala Råsunda.

Alliansen saknar trovärdighet och väljer en retorik i detta valår som skall locka väljare. Det är helt enkelt dags för #1nyttSolna.