Tallbackaskolan kommer rivas i samband med att ny skola byggs i Huvudsta

Solnapartiet motsätter sig fortsatt starkt det så kallade ”beslutet” om att riva Tallbackaskolan som vi kan läsa om i senaste SolnaNytt (Solna stads egen tidning).

 

För det första är det både vilseledande och felaktigt att kalla det ett beslut eftersom detta endast är ett förslag från några politiska partier.

Vi är övertygade om att det går att renovera den befintliga skolan genom att göra det i etapper och därmed låta skolan stå kvar.

Det ”centrala” läget ”nära goda kommunikationer” som det skrivs om i broschyren är mitt i en trafikerad vägkorsning och inte en bra miljö för barn; varken att ta sig till på ett säkert sätt eller vistas runt under skoltid.    

Hur många föräldrar till barn på Tallbackaskolan tycker detta är en bra idé?