Skolstart – och misskötseln är uppenbar

Skolstart för våra ungdomar idag och invigningen av nya läsåret ramades in av ett härligt augustiväder. När man ser sig omkring på tex Råsundaskolans skolgård och entréer slås man dock av den ständiga avsaknaden av underhåll och månande om våra barns omgivningar.

Färgen på fasadens träpaneler flagnar och det ser mer ut som ett hus färdigt för rivning. Samtidigt pågår renovering i skolans matsal på grund av att taket rasat in. Det finns svartmögel i lokalerna, ventilationen är inte bra, eleverna har gammal sliten utrustning och läroböckerna håller ibland knappt ihop. Och listan kan göras längre.

I våras var det mycket diskussion kring säkra skolvägar och Råsundaskolan skulle vara en av piloterna för en bättre utformning. Ett av problemen var den lastzon som användes av stressade föräldrar och som skapade farliga trafiksituationer för barn som kommer själva till skolan.
I sommar har de arbetat med utformningen av den nya lösningen och det vi ser är i princip att de tagit väck lastzonen och ersatt den med 15-minuters parkering efter Stråkvägen. Utöver det har man satt upp övergångsställ med varningsskylt. Säker skolväg? Bilfritt? Av detta blev det inget.

Såhär fortsätter det i skolans Solna; Centralskolan har ingen egen gymnastiksal och utegård för högstadiets elever. De får hålla till i parken runt kyrkan eller i kulverten under Frösundaleden. Förskolan i hörnet av byggnaden har i princip en hundrastgård som uteplats.
Tallbackaskolan skall rivas och ny skola skall byggas på en gammal bensinmack i en korsning som är en av Solnas mest trafikerade i rusningstrafik.
Det avsätt mindre pengar till skolverksamheten än vad konsumentprisindex går upp, så i reella termen får skolan varje år allt mindre att röra sig med. Konsekvensen blir att lärarna går på knäna och resultaten sjunker. Var 4:e elev är underkänd från grundskolan. Detta är inte acceptabelt!

Vi i Solnapartiet tycker det är dags att det sker ett regimskifte i kommunen. Gång efter annan ser vi hur nedprioriterat detta viktiga område är. Genom att rösta bort alliansen och låta människor som bryr sig om oss boende i Solna få mer att säga till om, kan vi vända på denna misskötsel.

Rösta orange – Rösta på #1nyttSolna!