Miljödebatt anordnad av Naturskyddsföreningen

Solnapartiet debatterar i Naturskyddsföreningens miljöpolitiska debatt om hur Solna ska förbättra miljön i kommunen! En stor miljöbov är alla 80 000 som bor utanför kommunen som pendlar in- och ut varje dag till alla kontor. Solnapartiet vill att kommunen slutar bygga fler kontor, gör det mindre attraktivt att ta bilen och enklare att åka kollektivt,[…]