Solna kommun sämst även gällande personella resurser

Visste du att:

 

Solna har drygt 2000 personer anställda av kommunen. Alla kommunanställda arbetar i solnabornas tjänst så att vår service ska fungera. Medan många jobbar i exempelvis våra förskolor och skolor eller inom äldreomsorgen, jobbar andra med frågor som till exempel rör stadsmiljö, vägar, parker och fastigheter.
I förhållande till antal boende har Solna mycket få anställda jämfört med andra kommuner. Det gäller praktiskt taget alla serviceområden, dvs. såväl exempelvis inom skolan som inom administrationen i stadshuset. Faktum är att Solna intar en bottenplacering i hela Stockholms län när det gäller antalet anställda per 1000 invånare. Såväl blåa som röda grannkommuner bedömer tydligen att det behövs mer personella resurser för att nå sina politiska mål än vad Solna gör.
Exempel på hur mycket personella resurser olika kommuner i Stockholms län har i förhållande till antal invånare

Kommun eller län och antal faktiska årsarbetare per 1000 invånare (2017)

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/personalenidiagramochsiffror/tabellerkommunalpersonal2017.11575.html