Varför är det så svårt att komma i kontakt med vår stad?

Vi får ofta höra att många solnabor tycker att det är svårt att få kontakt med våra tjänstemän för att få hjälp med olika saker. Det kan röra allt från att få svar på enkla frågor till att berätta om sådant som inte fungerar eller är trasigt. Ofta tar det också alldeles för lång tid innan saker som felanmäls är åtgärdade.

Solna har drygt 2000 personer anställda av kommunen. Alla anställda arbetar i solnabornas tjänst så att vår kommunala service ska fungera. Medan många exempelvis jobbar i kommunens förskolor och skolor eller inom äldreomsorgen, jobbar andra exempelvis med frågor som rör stadsmiljö, vägar, parker och fastigheter.

I förhållande till antalet boende har Solna mycket få anställda jämfört med andra kommuner. Det gäller praktiskt taget alla serviceområden, dvs. såväl exempelvis inom skolan som inom förvaltningen i stadshuset. Faktum är att Solna intar en bottenplacering i hela Stockholms län när det gäller antalet anställda per 1000 invånare.

Solnapartiet kommer att kämpa för att det ska bli lättare att komma i kontakt med staden i ärenden som berör vår vardag som boende i Solna. Vi vill höja ambitionsnivån och se till att solnaborna vid behov snabbt kan få hjälp av staden. Det är en demokratifråga! Vår uppfattning är att nuvarande system med Kontaktcenter har medfört att staden flyttar sig allt längre bort från oss boende.