Många politiker i Solna skyller på utjämningssystemet – vad tycker Solnapartiet?

Sveriges riksdag har bestämt att vi ska ha ett system för utjämning i vårt land. Tanken är att alla kommuner ska ha någorlunda rättvisa ekonomiska förutsättningar för att erbjuda välfärd. I debatten kallas systemet ibland för Robin Hood-skatten. Politiker i Solna klagar ofta på utjämningssystemet och att Solna måste betala massa pengar till andra kommuner.[…]