Många politiker i Solna skyller på utjämningssystemet – vad tycker Solnapartiet?

Sveriges riksdag har bestämt att vi ska ha ett system för utjämning i vårt land. Tanken är att alla kommuner ska ha någorlunda rättvisa ekonomiska förutsättningar för att erbjuda välfärd. I debatten kallas systemet ibland för Robin Hood-skatten.

Politiker i Solna klagar ofta på utjämningssystemet och att Solna måste betala massa pengar till andra kommuner. Ofta sägs det att det är utjämningssystemets fel att vi inte har råd att göra mer för oss boende.

Solnapartiet driver enbart kommunala sakfrågor för solnabornas bästa och vi ägnar oss inte åt påtryckning för att ändra vår nationella lagstiftning. Vår uppfattning är att vi måste följa de lagar som gäller och anpassa vår politik efter rådande förutsättningar. Att hävda att det är statens fel att Solnas service är påver tycker vi är att skylla ifrån sig.

Vi vill också passa på att upplysa om att inget av de etablerade partierna idag driver frågan i riksdagen om att avskaffa utjämningssystemet.