Är Solnas skolor i fritt fall?

Det har blivit allt större barngrupper i våra skolor, och pedagogerna har inte tid att ägna sig åt barnen. Elever med olika problem eller diagnoser lämnas ofta vind för våg. Anledningen är väldigt enkel. De som styr i Solna, under ledning av Moderaterna, har under många år ökat anslagen till skolorna med mindre än inflationen är.

Äntligen tar pedagogerna bladet från munnen och redovisar den krassa verkligheten om hur det är i Liberalernas paradskola – Ulriksdalsskolan. Barn med behov av extra utbildning får ingen, för det finns inga resurser till det. Utöver utebliven hjälp är det överfulla lokaler, ventilation dålig, samtidigt som det står en fin skola i Bergshamra redo att ta emot elever.

Det är dags för ett omtag, då de som styr idag inte verkar klara av att styra. De har gått ordentligt på grund.

Solnapartiet vill återställa ordningen så att våra barn får en bra skolgång. Elever som behöver extra hjälp ska få det. Vidare ska de som är i behov av skolskjuts få det om det hjälper dem i deras skolgång. Våra barn ska inte vara en budgetregulator som det per automatik går att spara på.

Vi arbetar för:

  • Mindre grupper i förskola och skola
  • Bättre villkor för den pedagogiska personalen
  • Säkra skolvägar – det ska gå att cykla till skolan
  • Underhåll av skollokalerna
  • Tallbackaskolan kvar
  • Starta upp alla stadier i Bergshamraskolan
  • Starta upp alla stadier i Skytteholmsskolan