På allmän begäran ställer Solnapartiet upp i årets val

Sedan förra valet har vi noterat att de styrande i kommunen fortsätter på sin anorektiska linje och ger förvaltningarna och därmed oss solnabor minimalt med resurser. Detta har lett till att kommunala skolor stängs, lekplatser läggs ner och vår närmiljö får allt sämre underhåll.

Solnapartiet var nära att komma in 2018, och vi har fått många förfrågningar om att ställa upp i årets val också.

Vi är medvetna om att vi haft en låg profil, bland annat för att vi inte har de enorma resurser som andra partier har, men nu är vi på gång.

Följ oss gärna på såväl Facebook som Instagram och kom med inspel  runt vad just du tycker vi ska försöka få till efter valet. Vi kommer här kort presentera våra olika punkter samt våra kandidater till kommunfullmäktige i Solna.

Ser fram mot den fortsatta valkampanjen