Solnapartiet – ett parti av solnabor för Solna

Vi som är engagerade i Solnapartiet har inga andra ambitioner än att få ett bra Solna för oss som bor här. Vi anser att kommunalpolitiken är så viktig att man inte kan kombinera den med att sitta/kandidera till riksdag eller regionfullmäktige. Inte ens ett politiskt åtagande i Bryssel ska kombineras med att ta hand om Solna.

Vidare har vi alla haft, eller har vanliga arbeten, till skillnad från många av de andra partiernas toppolitiker.

Detta är vad vi kommer satsa på när vi kommer in i kommunfullmäktige.

Skola

 • Rädda Tallbackaskolan
  • Återuppbygg Stenbacka och använd filosofin med flera småskolor i Huvudsta som var den ursprungliga planen (Stenbacka, Granbacka, Tallbacka och Släggbacka). Skolor som barnen kan ta sig själva till utan att passera gator med biltrafik
 • Återöppna högstadiet i Bergshamra
 • Återöppna mellan och högstadiet i Skytteholm
 • Nyttja Granbacka ordentligt
 • Alla skolor ska ha idrottshall i närområdet
 • Ge skolan en budget de kan leva på

Boendemiljö

 • Minska genomfartstrafiken i bostadsområden.
 • Underhåll våra grönområden
 • Skydda och respektera våra naturreservat, och bygg inte om dem till parker
 • Sätt aktiva farthinder på Råsundavägen, Armégatan och andra gator med hög hastighet (som falluckan vid Lötsjön)
 • Stäng av Sjövägen för trafik efter villorna och öppna upp mellan reservaten runt Lötsjön och Råstasjön (blåljus kommer alltid fram)
 • Tänk över bussfiler om de verkligen är nödvändiga. Trafiksituationen på Frösundaleden är numera inte optimal, genererar mycket avgaser
 • Utvärdera om borttagandet av P-platser efter Östervägen har gett något positivt som överväger det negativa för de som bor i området (svårighet att parkera)

Idrott & Fritid

 • Bygg 3 nya idrottshallar
 • Låt Ponnyverksamheten komma tillbaka på Överjärva
 • Återöppna de 9 lekplatser som M, L, C, MP och KD stängt den senaste mandatperioden
 • Främja spontanidrott, öka underhållet och bygg ut stadens grusplaner

Allmänt

 • Inga fler under bordet avtal, där Solna gynnar en exploatör
 • Inga fler kontorsbyggen, genererar bara ytterligare trafik
 • Det behöver inte byggas hus på varje fläck i Solna, boende behöver lite luft
 • Inget kontorsbygge i Nationalstadsparken vid Frösunda
 • Öppenhet och Transparens med medborgarna, ta bort kostnaden för att få e-kopior av allmänna handlingar.
 • Sluta att sälja ut stadens mark till företag. Endast arrende om det överhuvudtaget skall tas i anspråk. Bostadsrättsföreningar/boende skall fortfarande ha möjligheten att köpa ”sina” tomter.