Vi värnar om vår natur

Några av oss som var med och bildade Solnapartiet blev politiskt engagerade då förslaget om att bygga 1800 lägenheter på stränderna vid Råstasjön presenterades. Naturen ligger fortfarande oss varmt om hjärtat, tillsammans med vår strävan efter att skapa fler och bättre möjligheter för våra barn och äldre.

Det som Rädda Råstasjön rapporterar om idag, att ombyggnaden av utloppet från sjön har havererat är oacceptabelt. Vi ska inte bygga natur och park nere vid Råstasjön, vi ska underhålla och bevara den natur som finns.

Kan det vara så att Råstabäcken som nu är översvämmad är Centerpartiets ide om hur den reningsdamm ska se ut som de vill bygga i reservatet.

Dags för alla Solnabor att resa sig och protestera mot det som sker nu vid sjön, det är amatörmässigt i ett naturreservat. Rösta på Solnapartiet så ska vi arbeta för ett naturligt reservat.

Om du inte sett vad som händer, läs på Rädda Råstasjöns hemsida.