Vi kämpar med lokala frågor

Ska det verkligen gå så fort på Råsundavägen, Armégatan och andra lite större vägar. Ska våra bostadsområden bli smitvägar när de stora trafiklederna blir allt mer igenproppade?

Dags för oss Solnabor att ta makten över vår kommun och till det behövs Solnapartiet.