Madeleine Frånberg på plats nummer 4

Vi tänkte presentera våra kandidater, och börjar med Madeleine som är på plats 4. Om du känner för någon speciell kandidat så tycker vi att du ska kryssa den.

Madeleine flyttade till Solna 1999 i samband med studier. Hon är utbildad civilingenjör och har en stor familj med 3 barn. Hon är väldigt engagerad i idrotten i Solna då alla barnen idrottar och har bl.a varit ordförande i Råsunda IS. Det är viktigt att barn har en vettig sysselsättning på sin fritid och hon vill arbeta för att kommunen satsar och sköter om sina anläggningar och ytor för sporter och spontanidrott. Madeleine har haft barn i Solnas skolor i 17 år och har sett hur resurserna har minskat och hur eleverna har lidit av detta. Hon tycker inte om förtätningen som sker i Solna där byggnation sker på varje liten grönyta, då det tullar på livskvalitén för de boende. Det som också engagerar henne är hur hanteringen av entreprenader sköts av kommunen. Detta då hon sett många exempel på hur entreprenörerna lämnar halvfärdiga jobb där de inte återställt t.ex. planteringar och gräsmattor.