Andreas Arenander på plats nummer 3

Vi tänkte presentera våra kandidater, och fortsätter med Andreas som är på plats 3. Om du känner för någon speciell kandidat så tycker vi att du ska kryssa den.

Andreas är född i Solna och har de senaste 25 åren bott i närheten av Näckrosen. Han anser att under denna tid har den kommunala servicen avsevärt försämrats och stadens långsiktiga planering av dess verksamheter verkar obefintlig; förskoleplatser saknas, konstant brist på halltider för idrottsklubbar, skolornas underhåll är undermålig, gatuunderhåll och snöröjning är på miniminivå, byggandet av cykelbanor obefintligt mm mm. Andreas tycker det är dags att ändra fokus, staden måste långsiktigt planera och sätta Solnabornas intressen i främsta rum. I takt med att staden växer måste också den kommunala servicen anpassas.