Bevara Tallbackaskolan – riv inte

Det finns ett förslag att riva Tallbackaskolan och ta bort allt det gröna som finns. Det är inte rimligt att förstöra en så fin skoltomt för att bygga en mycket större skola på halva tomten och flera hundra lägenheter som gör att det gröna försvinner. Öppna upp Skytteholmsskolans högre stadium i stället och använd Granbackaskolan fullt ut. Vi i Solnapartiet tänker på barnen, det är inte rimligt att förstöra den fina miljö som skapades i mitten av 1960-talet.

Denna natur kommer ersättas med bilvägar om förslaget att bygga på hela tomten blir verklighet.

Och dessa alléer kommer tas ner. De planterades 1966 för att ge lummighet åt området. Vi behöver det gröna