Solnapartiet vill arbeta för en bättre boendemiljö

Det är dags att vi solnabor får den uppmärksamhet som vi är värda, det är inte acceptabelt att hela tiden prioritera företagen och de som eventuellt kommer flytta till kommunen. Minska genomfartstrafiken i bostadsområden. Solna ligger där det ligger och det får vi acceptera, men gör det svårare att köra genom bostadsområden och styr trafiken[…]