Satsa på att få barn och ungdomar att röra på sig

Solnapartiet vill göra det enklare för Solnas barn och ungdomar att röra på sig. Det vill vi uppnå genom en kombination av lokala spontanytor och idrottshallar vid skolorna. Det är bra för folkhälsan om vi alla rör på oss mer, och gärna i närområdet så man inte behöver transportera sig längre sträckor.

Vi kommer arbeta för detta genom att:

  • Främja spontanidrott, se till att underhålla existerande ytor och bygg fler bollplaner, alternativt återöppna de som stängts. Fråga ungdomarna vad de vill utöva för sport, tex tennis, basket, fotboll etc.
  • Återöppna de lekplatser som de styrande (M, L, C, MP och KD) stängt den senaste mandatperioden.
  • Bygg tre nya idrottshallar

Det Solnapartiets Solna ska en central idrottsplats inte se ut som på bilden nedan, med hål i staket.