På allmän begäran ställer Solnapartiet upp i årets val

Sedan förra valet har vi noterat att de styrande i kommunen fortsätter på sin anorektiska linje och ger förvaltningarna och därmed oss solnabor minimalt med resurser. Detta har lett till att kommunala skolor stängs, lekplatser läggs ner och vår närmiljö får allt sämre underhåll. Solnapartiet var nära att komma in 2018, och vi har fått[…]

Vi vill utveckla Solnas grönområden och parker

Våra få natur- och grönområden ska vara kvar och också utvecklas. Råstasjöns naturreservat ska utökas i alla riktningar och skötas med omsorg. Råstasjöns tillopp ska få porla i öppen dager istället för i kulvert som idag. Mot Arenastaden behövs också en buffertzon, dvs. en zon som skapar en varsam övergång mellan natur och bebyggelse. Även[…]

Många politiker i Solna skyller på utjämningssystemet – vad tycker Solnapartiet?

Sveriges riksdag har bestämt att vi ska ha ett system för utjämning i vårt land. Tanken är att alla kommuner ska ha någorlunda rättvisa ekonomiska förutsättningar för att erbjuda välfärd. I debatten kallas systemet ibland för Robin Hood-skatten. Politiker i Solna klagar ofta på utjämningssystemet och att Solna måste betala massa pengar till andra kommuner.[…]