Röstsammanställningen fortfarande inte klar

Vi hade hoppats att Länsstyrelsens räkning av röster skulle vara avklarad i och med utgången av denna vecka. På grund av ovanligt många poströster, många ogiltiga röster samt många partier som anmält sig till Riksdagsvalet  är det fortfarande oklart för oss vad som ingår i posten ”Övriga partier” i Solnas kommunalval. Vi vet så mycket[…]

Vi vill utveckla Solnas grönområden och parker

Våra få natur- och grönområden ska vara kvar och också utvecklas. Råstasjöns naturreservat ska utökas i alla riktningar och skötas med omsorg. Råstasjöns tillopp ska få porla i öppen dager istället för i kulvert som idag. Mot Arenastaden behövs också en buffertzon, dvs. en zon som skapar en varsam övergång mellan natur och bebyggelse. Även[…]

Många politiker i Solna skyller på utjämningssystemet – vad tycker Solnapartiet?

Sveriges riksdag har bestämt att vi ska ha ett system för utjämning i vårt land. Tanken är att alla kommuner ska ha någorlunda rättvisa ekonomiska förutsättningar för att erbjuda välfärd. I debatten kallas systemet ibland för Robin Hood-skatten. Politiker i Solna klagar ofta på utjämningssystemet och att Solna måste betala massa pengar till andra kommuner.[…]

Solna kommun sämst även gällande personella resurser

Visste du att:   Solna har drygt 2000 personer anställda av kommunen. Alla kommunanställda arbetar i solnabornas tjänst så att vår service ska fungera. Medan många jobbar i exempelvis våra förskolor och skolor eller inom äldreomsorgen, jobbar andra med frågor som till exempel rör stadsmiljö, vägar, parker och fastigheter. I förhållande till antal boende har[…]

Miljödebatt anordnad av Naturskyddsföreningen

Solnapartiet debatterar i Naturskyddsföreningens miljöpolitiska debatt om hur Solna ska förbättra miljön i kommunen! En stor miljöbov är alla 80 000 som bor utanför kommunen som pendlar in- och ut varje dag till alla kontor. Solnapartiet vill att kommunen slutar bygga fler kontor, gör det mindre attraktivt att ta bilen och enklare att åka kollektivt,[…]