Öppenhet & Transparens

 

Öppenhet och transparens är grundläggande principer för Solnapartiets verksamhet. På så sätt vårdar vi medlemmars och väljares förtroende samt kan säkra att de boende i Solna alltid vet vad de kan förvänta sig av de förtroendevalda.
Kommunikation och delaktighet är nyckelord där interaktivitet i sociala media samt via vår hemsida kommer skapa en politik som är i ständig förändring, baserat på förslag och åsikter från de boende i Solnas olika stadsdelar.

Under vår och sommar kommer vi att belysa en del av de missförhållanden samt förbättringsområden vi i Solnapartiet ser och vill göra något åt. Vi kommer att samla det under ”Visste Du att” …. :

 • Moderaterna hävdar att de satsar på skolan – hur är det i egentligen? I sin publikation ”Solna aktuellt” skriver de bl.a. att solnas niondeklassare presterar bättre än genomsnittet på nationella prov och att andelen behöriga till gymnasiet är 92 %. Den verklighet vi ser och också kan följa i SIRIS – skolverkets officiella statistikdatabas är följande:

  Vi ser här tydligt att det genomsnittliga meritvärdet varit mer eller mindre oförändrat i tio års tid. De som är behöriga till yrkesprogram har de senaste 2 mandatperioderna minskat och så även de som uppnått kunskapskraven. Ganska drastisk nedgång dessutom under innevarande mandatperiod.

 • ….. P-platsen för Telenor som byggts på gamla Råsunda fotbollsstadion fick sitt tillfälliga bygglov godkänt den 2 juli 2018, men asfalten låg på plats långt innan det. Hur kan Solna tillåta att PEAB/Fabege får leka vilda västern i Solna, och göra lite som de vill. Vi kunde läsa i tidningen att Fabege behandlats fördelaktigt av byggnadsnämnden, och nu detta.Samtidigt ska barnen på Bollens förskola trängas ihop på en minimal yta i norrläge och den nya skolan i intill-ligande byggnad saknar både skolgård och gymnastiksal.
  Hur tänker Solnas styrande egentligen?
  Hade en vanlig person gjort ett svartbygge i den storlek som PEAB nu gjort hade det utdömts en kraftig kontrollavgift och bygget hade fått rivas.
 • …. kommunstyrelsen i Solna i oktober 2015 beslutade om finansiering av dynamiska trafikskyltar till P-platserna i Arenastaden. Oppositionen ville att det skulle fram mer information om skyltarna, men det röstades ner. Är det någon som sett dessa skyltar, som skulle placeras:
  – Korsningen Enköpingsvägen-Sjövägen
  – Korsningen Enköpingsvägen- Kolonnvägen
  – Korsningen Frösundaleden-Kolonnvägen
  – Cirkulationsplats mellan Frösundaleden-Råsundavägen-DalvägenSkyltarna har inte satts upp, men P-bolaget i Arenastaden har fakturerat Solna 1 miljon för skyltarna, för två år sedan!
  Solnapartiet undrar hur detta kan vara möjligt?
 • …. Solna har mer än dubbelt så många arbetsplatser i kommunen än arbetsföra invånare och att hela 76.000 människor åker in till Solna för att arbeta varje dag. Detta i sig skapar väldigt mycket biltrafik, som bygger på den redan dåliga luften som vi har genom E4:an och genomfartstrafik.
  Andreas speglar detta i nedan video (tryck på kugghjulet och ”HD” för bättre kvalitet på filmen):

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *