Barn & Skola

solnagymn

Ett huvudmål för Solna ska vara att skapa trygga uppväxtmiljöer för våra barn och unga.
Med klok planering kan behovet av skolor och barnomsorg bättre förutses i takt med att Solna växer. Solnas förskolor och skolor ska utmärkas av yrkesskickliga medarbetare, hög personaltäthet, attraktiva anställningsvillkor och en ändamålsenlig inom- och utomhusmiljö. Lekparkerna i Solna behöver bli fler och de som finns måste underhållas bättre. Solna måste också bli bättre på att bygga bort samhällshinder. Våra unga ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skolor och fritidsaktiviteter på egen hand.

Våra huvudpunkter som vi vill förändra:

  • Förbättra och underhålla ute- och innemiljön på alla kommunens skolor och förskolor.
  • Ökade resurser och höjd prioritet för alla förskolor och skolor i Solna
  • Skapa trygga och hållbara uppväxtmiljöer för barn och unga
  • Säkerställa att alla stadsdelar har stor och lika tillgång till lekytor
  • Bygga fler idrottsytor för allmänheten samt rusta upp och säkerställa planerat underhåll av våra idrottsanläggningar
  • Behålla och rusta upp Tallbackaskolan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.