Boende & Trafik

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Solnas Modell är kostsam och omodern!

Solna har länge satsat på att bygga kontor och butiker i stället för att bygga bostäder. Att prioritera företagen är en central ingrediens i Solnas modell. Det man säger sig vilja uppnå är att fler Solnabor ska få jobb. Men det är feltänkt. Att bygga kontor skapar inte jobb åt oss Solnabor.

Solnas modell tar egentligen sin utgångspunkt i den så kallade ABC-staden. ABC står för arbete, bostad och centrum och var en stadsplaneringsidé som lanserades under 1940- och 1950-talen, och som innebär att människor ska kunna bo, arbeta och ha tillgång till butiker och samhällsservice i samma lokalområde. Modellen är också besläktad med det gamla industrisamhället eller bruksorten där det många gånger var givet för de som växte upp var på orten de skulle arbeta som vuxna. I bruksorten fanns det ofta ett eller några företag som kunde ombesörja de flesta ortsbornas behov av arbete.

Men mycket har förändrats sedan ABC-stadens och bruksortens tid. Den gamla tidens logik att människor ska kunna arbeta i närheten av där de bor gäller inte längre. I dag har vi en arbetsmarknad som ställer höga krav på specialisering. Moderna företag vill också ha välutbildade medarbetare som kan ta tag i arbetsuppgifterna utan långa introduktionstider. Det gör det svårt för arbetsgivare att rekrytera sina medarbetare i närområdet. Med den stora bristen på bostäder i Solna är det också svårt för den som får ett arbete i Solna att kunna bosätta sig här.

Solna har redan i dag överlägset störst obalans i hela Stockholms län när det gäller antal arbetsplatser i förhållande till arbetstagare. I Solna finns dubbelt så många arbetsplatser som boende arbetstagare. Och bara omkring ett av tio jobb går till en Solnabo.
Solnas modell får allvarliga konsekvenser för oss boende. Den stora inpendlingen medför trängsel på gator och torg, stora mängder biltrafik och andra transporter, brist på parkeringsplatser för boende och en otrygg stad utanför kontorstider. Den är också mycket oekonomisk eftersom det bara är vi som bor i Solna som betalar kommunalskatt. En stad som mest består av kontor blir alltså en död stad med knappa resurser.

Våra huvudpunkter som vi vill förändra:

 • Bygga mer blandad boendemiljö och boendeformer i alla stadsdelar för att få bättre balans. Platserna som bebyggs ska väljas med större omsorg.
 • Säkerställa en attraktiv närmiljö till boende genom att förbättra och underhålla den.
 • Ge gång-, cykel- och kollektivtrafik högsta prioritet i trafikplaneringen
 • Förbättra och underhålla befintliga gång-cykel och vägbanor
 • Minska bilismens och genomfartstrafikens plats i Solna
 • Öka invånarnas möjlighet till inflytande över den fysiska miljön samt att estetiska aspekter tillämpas i all planering av den fysiska miljön
 • Kommunens kulturverksamhet ska utformas och utvecklas med hänsyn tagen till barns och ungas behov. Ett kreativt klimat där barn och unga ska kunna påverka såväl kulturutbudet som formandet av staden och ges möjlighet att till fullo delta i kulturell och konstnärlig verksamhet.

Tankar och idéer vi har kring förbättringsområden:
– En infrastruktur för alla
– Solna behöver bostäder, inte fler kontor
– Tystare och mer Trivsamma städer

12 thoughts on “Boende & Trafik

 • Avslutningen i texten om ABC-staden, visar exakt vad som hände med Stockholm när den exporterades som värst. Skatteunderlaget minskade när bostäder och bostadsområden innanför tullarna kontoriserades. Detta bromsade upp den panikartade kontoriseringen. Nu gör man med hög takt om samma misstag i Solna. Ledarna vill att det ska se ut som i stora delar Norrmalm, fast med en eller två gånger högre hus. Har länge reflekterat över att flertalet av de anställda i Arenastaden inte kommer att betala kommunalskatt i Solna. Har utsikt över eländet.

 • Det framstår som 100% klart att – bland andra ytor – Vasalundsparken ska bebyggas med många bostadshus. Bra i princip, men helt förkastligt på den platsen. Det tycks också vara så att man tänker bygga bostäder på norra sidan av Dalvägen där de äldre företagsfastigheterna står idag. Kan tänkas vara okay. I sammanhanget vill jag också säga att den Gula T-banans slutstation under Vasalundsparken är totalt onödig att bygga. Citybanan kommer att fylla behovet mer än väl – från samma plats – nämligen Odenplan.
  Däremot har politikerna redan bestämt att det ska byggas 4.500 bostäder i anslutning till nämnda T-bana. Fullständigt horribelt på denna plats. Däremot är det okay på södra sidan om Hagalund.

 • Jag anser att det inte ska byggas ett enda hus ytterligare med en enda arbetsplats i Solna. Däremot kan man gärna bygga ett begränsat antal bostadshus, t ex i arbetsplatsområdet söder om Hagalund, eller på norra sidan av Dalvägen, där det idag står några halvgamla kontorshus.
  Att göra om Solnavägen till en smal korridor omgiven av två ”kinesiska murar” med en höjd av i värsta fall 15 våningar är totalt förkastligt. Det är redan beslutat, men måste enligt min mening stoppas. Möjligen kan man tänka sig ett eller ett par två- eller trevåningshus på någon plats utmed vägen.

 • Hej, jag läste i en av lokaltidningarna att ni är för en enkelriktning av Dalvägen istället för att bredda den som Alliansen vill. Vad är anledningen till detta? Och med tanke på hur trafiksituationen ser ut samt att antalet bilar ständigt ökar, hur tror ni att era inriktningstankar ska kunna förverkligas?

  • Hej Thomas!
   Tyvärr så blev det en feltolkning i Vi I Solna (jag tror att det är den artikeln de skrev som du syftar på). Vi har aldrig sagt att SOL vill att Dalvägen enkelriktas. Det är Naturskyddsföreningen som sagt detta i samband med den manifestation som gjordes i slutet av januari där även Solnapartiet deltog.
   Vi tror dock att det är vettigt att se över helheten för trafikflödena runt Arenastaden, då det planeras ännu mer kontor och med det ytterligare ökad trafik.

   Långsiktigt ser vi att dagens förhållningssätt kring bilåkande och hur vi möjliggör detta med hårdgjorda ytor i form av vägar och parkeringar inte är hållbart. Även Solna måste börja tänka modernt samt ansluta sig till Agenda 2030. Bl.a i delmål 11 dikteras det tydligt att vi dels skall satsa på kollektivtrafik och dels att vi till 2030 skall minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet.
   Många städer (ta Köpenhamn tex.) har redan påbörjat denna resa genom att prioritera cykelstråk framför bilvägar. Solna är idag en utsatt kommun med mer än dubbelt så många inresande arbetsföra människor förutom att vi är en genomfartskommun för många som skall ta sig från norr till söder och vice versa. Om vi inte ser över denna skeva situation i tid kommer det menligen påverka de boende i Solna. Det vill vi i Solnapartiet undvika.

   Vi tror därför på en modell där mer medel successivt satsas på de klimatsmarta transportmedlen (gång. cykel. och kollektivtrafik) och på det sättet tvinga in ett annorlunda beteendemönster.

 • Hur ser ni på möjligheten att
  -Gräva ner Roslagsvägen, Bergshamraleden, E4 och E18?

  Svara inte med att det kostar pengar : ). Klart det kostar pengar, men vi får en kommun med
  Bättre lufkvalite
  Bättre ljudnivå, slippa höra motorvägarna konstant
  Kan bygga massor av nya bostäder (som inbringar byggrätter och skatter)
  Förbättra kollektivtrafiken

  Bara tänk på om man gräver ner Järva krog, vilka utsikt de bostäderna skulle få : ) samt inbringa i byggrätter

  Om inte något sker kommer det om 10-20 år bli ohållbart i Solna med avgaser, köer, kollektivtrafik som sitter fast i bilköer mm

 • Om det fanns obegränsat med pengar vore det ju bra att få ner alla genomfartsvägar under jord. Och då inte bara de som du räknar upp, utan i Solna tex även Frösundaleden. Hur det ser ut rent praktiskt vet jag inte, det är ju trots allt en hel del tunnlar och rör som går under mark där man minst anar det.

  Sedan brukar ju fler och bredare vägar kortsiktigt ge lite effekt, men sedan relativt fyllas upp med mer trafik, men oavsett måste något göras så inte Solna blir ännu mera överkört om en 10-20 år.

  Vidare måste Solna göra sitt för att minska inpendlingen till Solna, det räcker med de 76.000 som pendlar in varje dag idag, och ställer till det i de centrala delarna av staden.

 • Vi som bor i Huvudsta är urless på genomfartstrafik. Kan inte sitta på balkongen pg a buller och avgaser, samma sak med sovrummen som ligger utmed Armégatan. Inte en enda bil håller 30 som råder här, fartgupp hade varit önskvärt som på Huvudstagatan.Alla bilar åker genom här för att komma från/till Essingeleden, denna genomfartstrafik hade man kunnat dragit om vid Säpohuset, jämte Tomteboda. Ett bostadsområde ska inte ha denna mängd trafik, vi blivit lurade år efter år, om någon Huvudstaled/tunnel som inte blir av. Det fanns en plan som inte blev av att dra en huvudled från Tomteboda. Vad anser Solnapartiet om Huvudstas genomfartstrafik?

  • Hej,

   ursäkta att svaret dröjer. Men vi håller helt med det som du skriver, och det lär inte bli bättre om rivningen av Tallbacka blir av och i princip all grönska runt tas bort. Vi arbetar för att behålla Tallbacka (liksom andra skolor som våra styrande lagt ner) och bevara det lilla gröna som finns.

 • Trafiken i Solna är ett återkommande problem. Förväntat med tre europavägar samt större trafikleder som korsas genom stan.
  Även vi som bor på den lilla lokalgatan Östervägen blir drabbade.
  Ständig genomfart för dom som ska upp på Enköpingsvägen via Arenastaden.
  Bussar som inte är i trafik. Cemi och deras fordon som ligger i ett tättbebyggt område. Ljudnivån är hög. Likadant här att personer inte håller sig inom
  hastighetsbegränsningen. Listan kan göras lång om Östervägen.
  Blev ju inte heller bättre när S:t Ansgars väg enkelriktades. Trafiken ska ju ledas ut via Bollgatan. Men den dåliga skyltningen gör att
  folk vänder eller kör mot enkelriktat ut på Solnavägen. Enkelriktningen uppmärksammas helt enkelt inte.
  Efter pandemin har ju trycket på kontorslokaler blivit mindre. Nu har det ju visat sig att folk kommer fortsättningsvis att arbeta hemifrån.
  Så varför detta ständigt byggande av fler företag i en kommun som är näst minst i Sverige ytmässigt?
  Behåll grönområden som enligt all vetenskap bevisats är viktiga för oss människor.
  Gillar inte alls denna utveckling av min barndomsstad.
  Jag hoppas nu att ni som ett lokalparti kan försöka gör skillnad. Jag kommer att lägga en röst på er

  • Vi är helt eniga med din analys. Men om man släpper byggandet till byggbolagen, utan att kommunen själva har en plan då blir det på detta sättet. Nu får vi sluta bygga huvudkontor, de skapar bara mer biltrafik och inga intäkter till vår kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *