Miljö & Hälsa

Solnas få natur- och grönområden måste få vara kvar och utvecklas.

Våra strandnära områden ska vara tillgängliga för alla och ska vara enkla att nå. Det främjar både välbefinnande och folkhälsa. Solnas alla stadsdelar ska ha skötselplaner för parkytor och naturvårdsinsatser som nyplantering av träd, buskar och blommor.Vi måste säkra möjligheterna till rika och spännande djur- och naturupplevelser för alla invånare.

Solnas utomhusluft måste mätas regelbundet och om så krävs följas av åtgärder för att minska skadliga partiklar.
Vi måste genomföra insatser för att förbättra dagvattenhanteringen och höja vattenkvaliteten i Brunnsviken och Ulvsundasjön.

Våra huvudpunkter som vi vill förändra:

 • Tillvarata och utveckla grönområden i Solna
 • Proaktivt underhåll och skötsel av det offentliga rummet
 • Förbättra luftmiljön för alla Solnaborna. Utföra regelbundna och genomgripande mätningar av luftkvalitén i alla stadsdelar
 • Premiera kollektivtrafik, cyklister och gående i stadsplaneringen

Tankar och idéer vi har kring förbättringsområden:
– Utöka Naturreservatet för området Råstasjön-Lötsjön
– Bevara Vasalundsparken och använd Dalvägen på ett smart sätt

3 thoughts on “Miljö & Hälsa

 • Ni skriver att Solna har få natur- och grönområden, är det för att en stor del av dem utgörs av ett område; nationalstadsparken? Solna är ju en grön stad där ungefär en tredjedel av den totala ytan består av park och natur. Varje solnabo har cirka 110 m2 park och natur per person att tillgå. Hur ställer ni er till att förtäta bebyggelsen där folk bor så att det blir mer stadskänsla i större delar av Solna än vad som är fallet idag?

  • Hej Salomon
   Det stämmer att Solna har många kvadratmeter grönyta per person. Tyvärr är ju merparten av det nationalstadsparken samt ytterligare några stora områden. Vi ser gärna att åtkomsten till gröna stråk förbättras ytterligare för de boende i Solna.
   Vad gäller byggandet så sker det idag lite ad hoc-mässigt och vi vill se en strukturerad förtätning där vi uppnår mer av småstadskänsla. Gång och cykeltrafik skall få mer utrymme, så att de kan färdas säkert

 • Hej! Jag hoppas att ni fortsätter o kämpa för att utöka naturreservat kring Råstasjön o bevara Vasalundsparken samt Skytteholmsparken. Jag tycker det borde verkligen begränsas byggande, men det blir väl bara mer kring de kommande T-bane stationerna tyvärr…//Lena

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.