Om Oss

people

Solna är vår stad. Solnapartiet sätter alltid Solnabornas intressen först.
Vi driver kommunala sakfrågor som inte kan placeras in på en höger-vänster-skala, och vi är helt obundna den etablerade partipolitiken. Solnapartiet står för öppenhet och kommer att motarbeta maktmissbruk och felanvänding av våra gemensamma resurser. Vi verkar för ett Solna som växer och utvecklas i en riktning som gör staden bättre för alla dess invånare.

Vårt huvudsakliga arbetssätt för att både nå ut med och hämta in synpunkter är med hjälp av webb och sociala medier.
Ni hittar oss på Facebook, Instagram och Twitter samt på vår egen Youtube-kanal!

Madeleine Frånberg, Talesperson

Madeleine kommer ursprungligen från Hälsingland och flyttade till Solna 1999 i samband med studier. Hon är ordförande i Råsunda IS och månar om barns möjlighet till spontanidrott. Madeleine är orolig för de allt mindre skolgårdarna och blir upprörd over förtätningen i Solna som tullar på livskvalitén för de boende. Hon är nyfiken på hur väl affären vid upphandling av entreprenad genomförs av kommunen. Detta då hon sett många exempel på hur entreprenörerna lämnar halvfärdiga jobb där de inte återställt t.ex. planteringar och gräsmattor.

Madeleine@Solnapartiet.se

Lars-Ove Löf  Talesperson och Ordförande

Lars-Ove Löf är tredje generationens Solnabo och en av initiativtagarna till Solnapartiet. Uppvuxen i Näckrosen bor han numera i Huvudsta. Blev intresserad av den lokala politiken genom sitt arbete i Rädda Råstasjön. Framförallt den bristande transparensen i Solna har engagerat honom och han vill förändra detta, samt se till att kommunen lyssnar mer på de boende, snarare än företagen och byggbolagen.

Lars-Ove@Solnapartiet.se

Andreas Arenander, Talesperson

Andreas är född i Solna och har de senaste 20 åren bott i närheten av Näckrosen. Han anser att under denna tid har den kommunala servicen avsevärt försämrats och stadens långsiktiga planering av dess verksamheter verkar obefintlig; förskoleplatser saknas, konstant brist på halltider för idrottsklubbar, skolornas underhåll är undermålig, gatuunderhåll och snöröjning är på miniminivå, byggandet av cykelbanor obefintligt mm mm. Andreas tycker det är dags att ändra fokus, staden måste långsiktigt planera och sätta Solnabornas intressen i främsta rum. I takt med att staden växer måste också den kommunala servicen anpassas.

Andreas@Solnapartiet.se

Lena Maripuu, Egenföretagare

Inflyttad skåning som bott i Solna i snart 15 år. Mamma till två skolbarn där hon även är engagerad i föräldrarådet. Har upplevt en oroväckande negativ trend i Solna sedan hon flyttade hit med ökad genomfartstrafik, kostsamt engagemang i byggandet av Friends och Arenastaden samt bristande resurser i skola, vård och äldreomsorg. Inbiten cyklist som brinner för skol-, miljö- och  stadsplaneringsfrågor.

Solnapartiets vallista:

Lars-Ove Löf  - nr. 1
Madeleine Frånberg - nr. 2
Andreas Arenander - nr. 3
Ann Häggmark- Bell - nr. 4
Lena Maripuu - nr. 5
Solveig Persson - nr. 6
Anton Ivanov - nr. 7
Jerker Widengren - nr.8
Patrik Rehn - nr. 9
Ann-Charlotte Wilbach - nr. 10

 

Ann Häggmark-Bell, Lärare

Ann växte upp i Råsunda som Solnabo i tredje generationen. Hon arbetade som lärare i Solna i tjugofem år. I nätverket Rädda Råstasjön var hon en av pionjärerna. Kampen mot den styrande alliansen i stadshuset blev en ögonöppnare. Politik måste handla om att lyssna till de boende i Solna, inte springa byggbolagens ärenden.

Ovan finner du några av våra engagerade medarbetare och av oss utsedda talespersoner.
Vi arbetar nätverksbaserat, med representanter i varje stadsdel. Vi tar tacksamt emot alla tänkbara inspel från alla Solnabor. Har Du tankar kring vad som kan förbättras i Ditt område får du gärna höra av dig till någon av oss!

Gör det helst via kontaktformuläret eller via mail (du ser Solnas stadsdelar i kartan nedanför formuläret):

Solna stadsdelar

Solna består av norra Solna (Bergshamra, Frösunda och Ritorp, Arenastaden, Järvastaden, Ulriksdal och Nya Ulriksdal)
Centrala Solna (Hagalund, Råsunda, Skytteholm, Solna centrum samt Solna strand och Solna Business Park)
Södra Solna (Haga, Hagastaden och Huvudsta)