Vår hantering av Personuppgifter

Personuppgiftslagen

I personuppgiftslagen (PuL) finns regler om hur och när man får behandla personuppgifter. Som medlem i Solnapartiet registreras dina personuppgifter i partiets medlemsregister i enlighet med PuL.

Vilka personuppgifter registreras?

Namn, adress, telefon/mobil, mejl, personnummer, betalning av medlemsavgift är exempel på uppgifter som är relevanta för Solnapartiets verksamhet. Om du som medlem väljer att avsluta ditt medlemskap rensas dina personuppgifter bort. Du kan när som helst välja att avsluta ditt medlemskap och vi skickar då ut en bekräftelse på detta via din registrerade mailadress.

Syfte

Personuppgifterna används endast inom ramen för Solnapartiets verksamhet på lokal nivå. Exempelvis till: medlemsinformation, kallelser, medlemstidning, tillgång till intranät, sändlistor för mejl och SMS, nomineringar och kandidaturer. Uppgifter lämnas ej vidare till tredje part utan samtycke med undantag för uppgifter som redan är offentliga.

Vem har åtkomst till personuppgifterna?

Personal och förtroendevald medlemsansvarig kan ges ansvar att administrera medlemsregister. Åtkomsten är begränsad till Solnapartiets personal.

Personuppgifter i andra system

Personuppgifter från Solnapartiets medlemsregister kan för vissa medlemmar visas på partiets intranät och i e-postsystemet samt sändlistor för mejl och SMS. Detta gäller för: Aktiverad användare på intranätet, aktiverad e-postadress hos solnapartiet.se, förtroendeuppdrag inom partiet där det är rimligt att du är sökbar för andra medlemmar i systemen.

Kontakta medlemsservice om du har frågor

Vid frågor om medlemskap, adressändring, avslut av medlemskap, registerutdrag, medlemsavgifter är du varmt välkommen att kontakta medlemsservice. Medlemsservice nås via: medlem@solnapartiet.se